Nederlandse taal English language Langue française Deutsche Sprache Language Selector

Produkten

Massief eiken parket rustiek QF5
Massief parket 14 mm in eik
Massieve eiken plancher 22 mm
Parket lokaal hout
Terrassen en hout voor buiten
Kopshouten parket
Vintage 3D
Vintage muurbekleding
Versailles Panelen
Massieve plinten
Retail Space Parket
Convectorrooster in masieve eik
Snap-Tack verborgen nageling
Brede eiken parketdelen 9 mm
Tafels en meubelen
Brede exotische parketten 9 mm
Visgraat - Hongaars punt - mozaiek
 
Kleuren en Afwerkingen
Bestekteksten &  Plaatsingsvoorschriften
Geschillen en Expertise
Onze geschiedenis
Privacy & Contact
Een woordje over onze prijzen
STOCKVERKOOP
Soorten hout
Verzenden & Betalen
 

Meer informatie
INFO folder parket (pdf)
Knowledgebase
Links
Kwaliteitsstandaarden
Hoe gaat het in zijn werk?
Parket leggen voor zelfdoeners(pdf)
INFO Onderhoud achteraf (pdf)

© Herrebout-Vermander NV
GSM +32(0)475489057
Tel +32(0)56355925
Industrielaan 14
8501 Kortrijk Heule
België

             

Herrebout Parket

Geschillen en Expertise


Mosaic view - Turned mosaic view

 

Heeft u een parket laten plaatsen en is er een probleem?

Ik sta u bij met praktisch advies vanuit mijn jarenlange ervaring als parketproducent en plaatser.

Als bouwheer:
Er werd een parketvloer geplaatst en er zijn een aantal mankementen.
U vindt dat de kwaliteit niet afdoende is.
De knoesten zijn te groot.
De kleur wijkt af.
Er zijn andere problemen. Soms heel ernstig.

Als plaatser:
Uw klant stelt u in gebreke voor een probleem welk uw vakkennis overstijgt. Er zijn momenten dat zelfs de meest ervaren plaatsers niet meer weten welk de oorzaak van een calamiteit kan zijn.
Meestal gaat het over vocht en meestal zijn er onbekende factoren in het spel.
Als er een gerechtelijke procedure wordt gestart, dan vergaat het zoeken naar een oplossing dikwijls in foute veronderstellingen door gerechtsdeskundigen en scheve interpretaties door juristen.
Mensen zonder vakkennis hebben soms hele vreemde ideeën als het over bouwtechnieken gaat, veel experten schrijven ook soms eenzijdig wat om toch maar met een oplossing op de proppen te komen. Het is daarmee niet altijd juist of billijk.

Ik kan u vanuit mijn ervaring advies geven over oorzaak en oplossing. Ik kan de scheve weg die een argumentatie soms opgaat snel rechttrekken met feiten.

Mijn praktijkervaring in alles aspecten van de productcyclus, laten mij toe een constructief antwoord te geven aan de klachten of problemen.

Ik heb een gedegen kennis over het correct drogen van hout. Over de machinale bewerking en de daarop volgende stockagevereisten. Ik heb kennis van diverse houtsoorten en over de correcte houtsorteringen. Ik weet wat wel en niet mag in een parketvloer. Ik steun mij daarbij ook op een extensieve technische bibliotheek en Buildwise (het vroegere WTCB).

Ik ken de eigenheden van parketten, plankenvloeren, diverse plaatsingswijzen en ik weet het in en uit van artistiek parket zoals Versailles, visgraat, kopshout en hongaars punt.

Ik heb 20 jaar praktijkervaring in het plaatsen van parket, ken de technische voorbereidingen en de behandeling van de vloer na plaatsing. Of wat er nu juist wel of niet moet gebeuren.

Ik kan het hout en andere materialen op een correcte manier meten met professioneel materiaal maar vooral met een juiste interpretatie van de meetresultaten. Hout is geen exacte wiskunde. Met hout kun je niet zo maar rekenen en het is de interpretatie van de meetresultaten die belangrijk is.

Als er vocht gemeten wordt, worden meer dan 10 meetpunten genomen en uitgezet op een schets. In samenspraak met bouwheer en architect kan overwogen worden een destructief onderzoek uit te voeren, door stukken vloer weg te nemen om de plaatsing of onzichtbare elementen te controleren.

Ik werk eerder naar het vinden van een consensus, naar een verzoening toe. Het heeft niet veel zin dat partijen met ruzie uit elkaar gaan en dat ik daar een verslag over schrijf. Het is beter dat beide partijen hun grieven en fouten uiten en tot een constructief vergelijk komen. Dat kan binnen de bestaande overeenkomst zijn, dat kan met ontbinding van de overeenkomst in onderling overleg. Merk op dat bemiddeling slechts een fractie kost van een gerechtelijke procedure.

Daarin is het cruciaal dat ik over alle gegevens beschik. Dat iedereen eerlijk is over wat hij wel of niet gedaan heeft. Je kunt beter je fouten toegeven en dan evolueren naar een oplossing, dan koppig vast te houden aan een veronderstelling.

Ik kan u daarbij bijstaan.

Met echte kennis.

Tarieven

Eerste bezoek EUR 100, met verslag EUR 175
Volledige verzoeningsprocedure met 2 werfbezoeken, verslag en 1 optionele vergadering EUR 350
Extra werfbezoeken aan EUR 75 per uur.
Als u beroep op mij doet zijn (korte) telefonische vragen inbegrepen.
Kilometer vergoeding EUR 0,40 / per gereden km.
Prijs excl 21% BTW, kontant betaalbaar.
De kosten voor de expertise zijn in eerste plaats te voldoen door de partij die mij engageert. Eventueel kan overeen gekomen de kosten hiervan te verhalen.

Werkgebied
West en Oost Vlaanderen

Hoe werkt het?
U neemt contact, telefonisch of per mail: mijn naam is Karl Herrebout, u kunt mij bellen op 0475 489057 info@herrebout.com
Bezorg mij de relevante stukken per mail zoals een lijst met de betrokken partijen, copies van de overeenkomsten, werfverslagen, beelden of andere relevante informatie.
We spreken een werfbezoek af met de betrokken partijen.
Tijdens een of meerdere werfbezoeken worden de problemen deskundig onderzocht. Nadien wordt een actieplan onderhandeld en opgesteld in de vorm van een dading die door alle partijen wordt ondertekend. Op die manier ontstaat een goodwill die beide partijen naar een oplossing doet werken.
Optioneel is een verslag van de uitgevoerde herstellingswerken mogelijk.


Vlakheid van vloeren, schuurfouten, afwerkingsfouten.


Diverse manieren om vocht te meten. Elektronisch of carbidefles.


Appreciatie van kwaliteit en sorteringen.

We gebruiken geen cookies