Nederlandse taal English language Langue française Deutsche Sprache Language Selector

Produits

Parquet massif rustique QF5
Parquet massif en chĂȘne de 14 mm
Plancher Massif ChĂȘne 22 mm
Parquet en bois locales
Parquets faux quartier
Bois pour dehors
Vintage 3D
Panneaux Versailles
Plinthes massifs
Grille convecteur en chĂȘne massif
Snap-Tack clouage caché
Parquets chĂȘne 9 mm
Tables et meubles
Parquets en bois exotiques 9 mm
BĂąton rompu - Point d'Hongrie - mosaiques
 
Couleurs & Finitions
Bestekteksten &  Plaatsingsvoorschriften
Privacy & Contact
VENTE STOCK
Essences de bois
Verzenden & Betalen
 

Informations

Links
Définitions de qualité


Infos sur l'entretien

© Herrebout-Vermander NV pefc logo

GSM +32(0)475489057
Tel +32(0)56355925
Heirweg 10
8520 Kuurne
België

Herrebout Parket

Privacy & Contact

Herrebout-Vermander NV / Heirweg 10 B8520 Kuurne / Tel +32(0)56 355925
Over contact per telefoon: soms staan wij aan een machine en kunnen wij geen oproepen beantwoorden. Probeert u in dat geval een uur later nogmaals of stuur een email.GSM kan ook: +32(0)475 489057
Fax +32(0)56 358392
Ondernemingsnummer: BE0430003473
Handelsregister Kortrijk: 111.649
Registratienummer: B.E. 430.003.473/05.20.0.0

Privacy

Herrebout-Vermander NV respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze, en het gebruik van deze gegevens, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. We gebruiken ze ook voor onze marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte produkten. Maar we geven uw gegevens geenszins door aan derden zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen Herrebout-Vermander NV. Sommige van de gegevens die wij van u verkrijgen worden bewaard in cookies. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Herrebout-Vermander NV, Heirweg 10 B-8520 Kuurne.

Legal Disclaimer

De gegevens op deze website worden in goed vertrouwen door ons opgesteld maar zijn uitdrukkelijk ter indicatieve titel. Behoudens een officiele offerte van onze kant kan niets uit deze website voorwerp vormen van een verbintenis met onze firma. Ook kan uit deze gegevens of uit het gebruik van de website geen enkel recht geput worden. Onze firma wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor alle schade als gevolg van het gebruik van deze website of haar gegevens. Bij eventuele links naar andere websites vanop deze website treden wij niet op als tussenpersoon. Wij dragen derhalve geen enkele verantwoordelijkheid jegens de sites waarheen wij linken, u kunt ons niet verantwoordelijk stellen voor eventuele schade die u op die sites zou oplopen.

De intellectuele eigendomsrechten van de gegevens op deze website behoren tot Herrebout-Vermander NV. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.